คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี,สาขาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อกับสถาบันการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. หากมีประสบการณ์ในการจัดทำ Credit Scoring จะพิจารณาเป็นพิเศษ​

คุณสมบัติ

1. เพศชาย / เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
5. รักในงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6. หากมีประสบการณ์ด้านติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
4. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

–   กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

รับสมัครงานหลายอัตรา

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ประกันสุขภาพ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์

5. ชุดฟอร์มบริษัท

6. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( เวลา 08.30 – 17.00 น )
หยุดตามวันหยุดของธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร

สมัครด้วยตัวเองได้ที่

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 02-431-9000 ต่อ 2163, 2168, 2169