คุณสมบัติ

ตำแหน่ง

1.เจ้าหน้าที่การเงิน 2 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน , การบัญชี
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีความละเอียดรอบคอบ
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
– ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– หากมีประสบการณ์ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

ตำแหน่ง  

1.เจ้าหน้าที่ Call Center                                                1        อัตรา

คุณสมบัติ   

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

–   จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

–   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

–   รักในงานด้านบริการ (Service Mind) มีความรับผิดชอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

–   มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

–   มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

–   ถ้ามีประสบการณ์ด้านการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

รับจำนวน 3 อัตรา

– เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน Hardware / Software และ Network ขั้นพื้นฐาน
– มีความเข้าใจในระบบ Network Security
– มีความรู้และทักษะในการใช้งาน Relation Database เช่น MS-SQL / Oracle
– มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Java / HTML / CSS / Java Script / Container / การออกแบบและ
พัฒนา API
– ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่

คุณสมบัติ

รับจำนวนหลายอัตรา

– เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
– มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
– ถ้ามีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

รับจำนวนหลายอัตรา

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
– ยินดีพิจารณารับนักศึกษาจบใหม่
– หากมีประสบการณ์ด้านธุรการ ติดต่อประสานงาน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

–   กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

รับสมัครงานหลายอัตรา

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ประกันสุขภาพ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์

5. ชุดฟอร์มบริษัท

6. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( เวลา 08.30 – 17.00 น )
หยุดตามวันหยุดของธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร

สมัครด้วยตัวเองได้ที่

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 02-431-9000 ต่อ 2163, 2168, 2169