คุณสมบัติ

–   กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา

รับสมัครงานหลายอัตรา

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

3. ประกันสุขภาพ

4. สหกรณ์ออมทรัพย์

5. ชุดฟอร์มบริษัท

6. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ ( เวลา 08.30 – 17.00 น )
หยุดตามวันหยุดของธนาคาร ยกเว้นวันหยุดครึ่งปีธนาคาร

สมัครด้วยตัวเองได้ที่

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
77/35-36 ชั้น11 อาคารสินสาธรทาวเวอร์
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน กทม. 10600

โทร. 02-431-9000 ต่อ 2163, 2168, 2169