สาขาขอนแก่น

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
ที่อยู่ เลขที่ 588/11-12 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7721 , 7722
043-467540, 043-467541
แฟ็กซ์: 043-467542