สาขานครสวรรค์

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขานครสวรรค์
ที่อยู่ 605/448 หมู่ 10 ถ.รังสิโยทัย ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7801 , 7802
056-226213, 056-226214
แฟ็กซ์: 056-226212