สาขาพิษณุโลก

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่ 999/96 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7741 , 7742
055-221-153, 055-221-251
แฟกซ์: 055-220-905