สาขาพิษณุโลก

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก
ที่อยู่ 999/96 ชั้น 2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทร : 055-221-153, 055-221-251 แฟกซ์ : 055-220-905