สาขาสุราษฎร์ธานี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 88/35-36 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร: 077-203736, 077-203737
แฟ็กซ์: 077-203735