สาขาหาดใหญ่

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่ 660 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7791 , 7792
074-370301, 074-370302
แฟ็กซ์: 074-370303