สาขาหาดใหญ่

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
ที่อยู่ 660 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง(สายเอเชีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
074-370301-2, 074-370303