สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่ 145/9 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7771 , 7772
045-316251, 045-316252
แฟ็กซ์: 045-316250