สาขาอุบลราชธานี

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี
ที่อยู่ 145/9 หมู่ 20 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
045-316251-2 045-316250