สาขาเชียงราย

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย
ที่อยู่ 8/15-16 หมู่ 22 ถนนเวียงบูรพา ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
โทร: 02-431-9000 ต่อ 7761 , 7762
053-160-670
แฟ็กซ์: 053-160-671