ฝ่ายบริการลูกค้า

**บริษัทฯได้ปิดรับการพักชำระหนี้ชั่วคราว
เนื่องจากเต็มตามจำนวนที่ได้ตั้งไว้แล้ว
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ซึ่งลูกค้าสามารถทำรีไฟแนนซ์และขยายระยะเวลาการชำระได้
เงื่อนไขและผลการอนุมัติเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

1. ช่องทางการชำระค่างวด

2. เอกสารการขอทำรายการหักเงินผ่านบัญชีธนชาต

– Download เอกสารที่นี่

3. ส่งหลักฐานการชำระค่างวด

4. รายละเอียดเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี

– Download เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (รถบรรทุก)

– Download เอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ปิดบัญชี (รถยนต์)

5. รายละเอียดการโอนกรรมสิทธิ์กรณี ผู้เช่าซื้อเสียชีวิต

– Download เอกสารกรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต (รถบรรทุก)

– Download เอกสารกรณีผู้เช่าซื้อเสียชีวิต (รถยนต์)

6. แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ส่งเอกสาร/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี

7. ที่ตั้งบริษัทฯสำนักงานใหญ่

** หรือหากท่านมีเรื่องอื่นให้เราบริการ สามารถพิมพ์มาคุยกับเราได้ค่ะ