รายละเอียด

ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถบิ๊กไบค์ใหม่ (ขนาด 500cc ขึ้นไป) และรถบิ๊กไบค์ใช้แล้ว (ขนาด 650cc ขึ้นไป) ซึ่งทางบริษัทได้ให้บริการสินเชื่อครอบคลุมหลากหลายยี่ห้อ เช่น ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน (Harley Davidson), คาวาซากิ (Kawasaki), ยามาฮ่า (Yamaha), ดูคาติ (Ducati), บีเอ็มดับบลิว (BMW),  ไทรอัมพ์ (Triumph) รวมถึงรถมอเตอร์ไซค์เวสป้า (Vespa)และรถมอเตอร์ไซค์สโกมาดิ (Scomadi) โดยผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพในการให้บริการสินเชื่อรถบิ๊กไบค์ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินงาน ที่พร้อมให้บริการ และสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้ความรวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

สนใจสมัครสินเชื่อ

หมายเหตุ/เงื่อนไข

ทั้งนี้ต้องขึ้นกับเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ
ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุคคลธรรมดา

  1. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีอายุ 20 – 60 ปี นับถึงวันทำสัญญา
  2. ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
  3. ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้เช่าซื้อ)   3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค้ำประกัน)  3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือน / สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)   1 ใบ
• สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารทุกประเภท ย้อนหลัง 6 เดือน (ผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน) 1 ชุด

ชาวต่างชาติ
• สำเนาหนังสือเดินทาง ( PASSPORT ) 3 ชุด
• สำเนา WORK PERMIT  (ต้องมี)  3 ชุด
• หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด)  1 ใบ
• สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด