การทำประกันภัยรถยนต์

เป็นทางเลือกหลักที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อรถของผู้เอาประกัน  นอกจากนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งนำความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

มีประกันให้ท่านเลือกกว่า 10 บริษัท

 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด สาขาประเทศไทย
 • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริการของด้านประกันภัย

ประสานงานด้านสินไหมให้ท่าน
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย
โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
ประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจ

กรมธรรม์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 5

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แบบ 2+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

* กรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิดจะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท

แบบ 3+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

car

เก๋ง รย.1

646 บาท

car_truck2

กระบะ 4 ประตู รย.1

646 บาท

car_truck1

กระบะ 2 ประตู รย.3

968 บาท

car_van

ตู้ รย.2

1182 บาท

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) แบบเดิม - แบบใหม่

เริ่มมีผล 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป