ตารางอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อ (ร้อยละต่อปี)

ประเภทลูกค้า บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทั่วไป

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (Flat Rate)

ประเภทรถยนต์ รถใหม่ รถเก่า
มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ 3.50% 5.50%
รถเก๋ง 2.85% 3.50%
รถกระบะ, รถตู้ 3.75% 5.00%
รถแท็กซี่ 5.00%
รถบรรทุก 3.50% 6.00%

* อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่างๆ
ของทางบริษัทฯและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ** อัตราดอกเบี้ยและผลการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯได้กำหนด

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น (Effective Rate)

ประเภทรถยนต์ ผ่อน 36-48 งวด ผ่อน 60 งวด
รถใหม่ 6.00% 6.50%
รถเก่า 7.50% 7.75%

* อัตราดอกเบี้ยตามตารางข้างต้น เป็นอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้น ไม่รวมรายการส่งเสริมการให้สินเชื่อต่างๆ
ของทางบริษัทฯและบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ ** อัตราดอกเบี้ยและผลการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯได้กำหนด

ตารางเปรียบเทียบเงื่อนไข การจัดสินเชื่อ ลิสซิ่ง กับ เช่าซื้อ

รายละเอียด ลิสซิ่ง เช่าซื้อ
1. ลูกค้า นิติบุคคล บุคคล หรือ นิติบุคคล
2. เงินชำระต้นสัญญา เงินวางประกัน เงินดาวน์
3. ระยะเวลาการผ่อนชำระ ต่ำสุด ต่ำสุด 36 เดือน ต่ำสุด 24 เดือน
4. การคิดคำนวณ ค่าเช่า/ค่างวด แบบ Effective Rate (ลดต้นลดดอก)
ใช้สูตร ATV ในการคำนวณ
แบบ Flat Rate
5. การค้ำประกัน มีบุคคลค้ำประกัน มีบุคคลค้ำประกัน
6. การทำประกันภัย ชั้น 1 ตลอดอายุสัญญา ตลอดอายุสัญญา
7. แบบฟอร์ม เอกสารสัญญา สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ
8. ผลประโยชน์ในทางบัญชี (ลูกค้า) หักได้เต็มจำนวณ
แต่ไม่เกิน 36,000 บาท/คัน
หักค่าเสื่อมราคา
ได้สูงสุด 1 ล้าน
9. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เมื่อสิ้นสุดสัญญา เป็นของบริษัทฯไฟแนนซ์ โอนคืนให้ลูกค้าเมื่อสิ้นสุดสัญญา

* สัญญาเช่าแบบลิสซิ่ง กำหนดราคาซื้อซาก (Residual Value) โดยจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่าเท่ากับ ราคาซื้อซาก หักเงินวางประกัน

หมายเหตุ ** อัตราดอกเบี้ยและผลการอนุมัติขึ้นอยู่กับการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯได้กำหนด

ค่าธรรมเนียม

ดาวโหลดเอกสารเป็น pdf