ราชธานีลิสซิ่ง - Ratchthani Leasing
หน้าหลักสินเชื่อ บริการ ข่าวและโปรโมชัน นักลงทุนสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรา
TH|EN
Logo of Ratchathani

สนใจขอสินเชื่อ

สนใจขอสินเชื่อ

ประเภทสินเชื่อ0
ประเภทรถ0

วงเงินสูง อนุมัติไว

กรุณากรอกข้อมูล
ประเภทสินเชื่อ*
ประเภทรถ*
ชื่อ*
นามสกุล*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
คำนวณดอกเบี้ยสินเชื่อทะเบียนรถ

อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 24 % ต่อปี สามารถผ่อนชำระได้ 12 - 60 เดือน

ตัวอย่าง : นายราชธานี ลิสซิ่ง ต้องการกู้เงิน 100,000 บาท
วงเงินกู้ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)อัตราดอกเบี้ย 24 % ต่อปี ค่างวด (บาท/เดือน) ดอกเบี้ยที่ต้องชำระตลอดอายุสัญญา ยอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระคืน
100,000 บาท24คิดแบบลดต้นลดดอกซึ่งเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ประมาณ 1.08 % ต่อเดือน5,247 บาท25,908 บาท125,908 บาท
363,858 บาท38,888 บาท138,888 บาท
483,164 บาท51,886 บาท151,886 บาท
บริการ
Logo of Ratchathani
Contact Center
Follow us
Logo of Ratchathani
Contact Center
Follow us
Logo of Ratchathani
© Copyright 2024 Ratchthani All Rights Reserved.