บริษัทในกลุ่มธนชาตจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมแปรขบวนรูปริบบิ้น

กลุ่มธนชาต นำโดย คุณบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนชาต ประกอบด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ คุณโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคุณอนุวัติร์ เหลืองทวีกุล กรรมการบริษัท คุณประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ กรรมการบริษัท และคุณวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการบริษัท ร่วมกันทำพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

พิธีเริ่มด้วย คุณบันเทิง ตันติวิท เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นทุกคนร่วมกันยืนแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นเวลา 99 วินาที (1 นาที 39 วินาที) และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดท้ายด้วยการร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปริบบิ้นสีดำขนาดใหญ่ โดยพนักงานกว่า 500 คน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ทรงเหนื่อยยากพระวรกายประกอบพระกรณียกิจใหญ่น้อยนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จนทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจนถึง ทุกวันนี้