จากจุดเริ่มต้นธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์มือสองรายเล็กๆ เมื่อ 3 ทศวรรษก่อน ค่อยๆ ไต่เต้าจนขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งในธุรกิจย่านฝั่งธน ต้องเผชิญมรสุมเศรษฐกิจหลายระลอก จนถึงวันนี้ THANI กลายเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อรถบรรทุก มีช่องทางทำธุรกิจ (business model) ที่หลากหลาย จนเห็นการเติบโตของกำไรต่อเนื่อง แต่เป้าหมายใหญ่ที่ CEO THANI มุ่งหวังกลับเป็นการดูแลธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และตัวพนักงานเอง